Proč nestojí logo pouhých 1500,- Kč?

Proč nestojí logo pouhých 1500,- Kč?

Setkáváme se s tím poměrně často. Klient nebo klientka mají představu, že logo nemůže stát víc než 1500,- Kč. Co by na tom přece stálo tolik peněz?

Dovolte mi vás situovat do role grafického designera. Naše modelová situace vypadá takto: jste freelancer (designer na volné noze, OSVČ, neplátce DPH) a abych vám tu situaci nedělal tak těžkou, pracujete doma. Neplatíte tedy za pronajatou kancelář. Máte rozpočet 1500,- Kč a budete se snažit klientovi za tuto cenu udělat špičkové logo. Jste samozřejmě seriozní designer, ne samozvaný ředitel zeměkoule, a proto chcete svou práci odvést pořádně. Vaším krédem je kvalita, ne kvantita. Za svou práci jste plně zodpovědní, máte několik let zkušeností a slušné portfolio s referencemi. Dobře odvedená práce má několik nesporných výhod – mimo jiné buduje vaši pověst a spokojený klient vám s velkou pravděpodobností přivede nové klienty, protože vás doporučí a doporučení je tou nejlepší formou reklamy.

První schůzka

Vyrážíte na první schůzku s klientem, pro jehož nově vzniklou firmu máte navrhnout logo. Schůzku máte sjednanou v nedaleké příjemné kavárně, kam v pohodě dojdete pěšky do 5 minut. Nevznikají vám žádné náklady na cestovné a časově je to rovněž zanedbatelná položka. S klientem jednáte hodinu. Probíráte předmět činnosti jeho nové firmy, ptáte se na jeho představy, cílovou skupinu klientů a další nezbytné informace, které potřebujete pro svou činnost. Po hodinovém jednání se vracíte a začnete pracovat na splnění klientova přání.

Prvotní průzkum trhu

Jste seznámeni s předmětem podnikání vašeho klienta, cílovou skupinou lidí, na kterou je jeho podnikání zaměřeno, vizí o rozvoji firmy a začínáte prvotním průzkumem. Sednete k internetu a vyhledáte si klientovu nejbližší konkurenci v širším okolí. Prohledáváte stránky těchto konkurentů, studujete jejich facebookové profily a zkoumáte, jakým způsobem se tito konkurenti prezentují. Posléze si projdete webové stránky velkých hráčů na trhu v klientově oboru. Hledáte pro klienta originální řešení jeho loga, nechcete nikoho kopírovat. Průzkumem trhu strávíte 2 hodiny čistého času.

Náčrty, nápady

Stojíte u zrodu klientovy značky, na vašich bedrech leží nemalá zodpovědnost za budoucnost firmy. Doslova začínáte psát její historii. Hledáte zapamatovatelnost, přiměřenou jednoduchost a hlavně originální nápad. Berete do rukou dobře ořezanou tužku a vás oblíbený skicák, blok, nebo třeba sešit. V hlavě se vám začínají rodit  nápady, jak by mohlo budoucí logo vypadat. Uděláte několik náčrtů, přičemž vás napadají další varianty, které je potřeba vyzkoušet a následně vybrat tu nejlepší. Váš design musí být promyšlený, budete jej přeci prezentovat klientovi a vaše vize musí  mít hlavu a patu. Děláte kvalitní design a rozumíte svému řemeslu, nejste klientův kreslič, který bezhlavě provede to, co klient žádá. Na výsledku vám záleží. Prvotní zpracování nápadů v podobě náčrtů a variant vám zabere další 2 hodiny čistého času.

Barvy

Psychologii barev znáte a snažíte se najít ideální řešení pro klientovy potřeby. Rozhodujete se, zda logo bude černobílé, nebo barevné. Zkoušíte různé barevné kombinace. Jste špičkový designer, takže vám nalezení správné barevné kombinace zabere pouhých 30 minut.

Zpátky k počítači

S jasnou vizí nového loga usedáte k počítači a spouštíte svůj grafický editor, který jste si za nemalé peníze koupili. Je potřeba kvalitně zpracovat váš nápad do vektorové grafiky. Bude potřeba předat klientovi datové soubory, aby mohl své nové logo používat, například si jej natisknout na reklamní předměty, nebo zaslat svému webdesignerovi k použití na nových webových stránkách atd. Zpracujete tedy logo v grafickém editoru a ladíte grafické drobnosti ke své spokojenosti. S logem totiž nemusí být spokojen jenom klient, ale také vy, jako designer. Musíte si být svou prací jistí a stát si za ní. Teprve když vaše zkušené oko designera uzná, že je všechno v nejlepším pořádku, máte další část práce za sebou. Vracíte se znovu k barvám a vyzkoušíte ještě několik barevných kombinací, než vyberete tu finální. Po 2,5 hodinách času máte hotovo.

Chystáme se na prezentaci

Výsledek vaší práce je potřeba klientovi patřičně odprezentovat. Jste kvalitní designer a víte co děláte. Máte promyšlenou použitelnost loga, protože logo musí fungovat za každých okolností – na tiskovinách, webu, razítkách, reklamních předmětech atd. Připravíte si několik vizualizací použití loga. Protože přidaná hodnota vám získá plusové body v klientových očích, zpracujete si například i grafický návrh vizitky, hlavičkového papíru nebo jiné tiskoviny, abyste je vhodnými vizualizacemi mohli prezentovat klientovi spolu s logem. Klient tak získá mnohem lepší představu o tom, jak bude jeho značka vypadat v komplexnějším měřítku a jak bude působit. Kompletní prezentaci návrhu pro klienta máte hotovou za další 2 hodiny.

Druhá schůzka s klientem

Sejdete se s vaším klientem a prezentujete mu svůj návrh. Vysvětlujete, co vás vedlo k tomuto přešení, proč logo vypadá zrovna takto a z jakého důvodu jste zvolili právě tuhle kombinaci barev. Klient je přístupný a naslouchá vám. Společně během hodinky prodiskutujete s klientem celý návrh. Klientovi se líbí, ale má několik věcných připomínek, které mu slíbíte v rozumné míře do návrhu zapracovat. Klient ví, že si najal kvalitního designera, který ví, co dělá, a proto vám věří.

Korektury

Je potřeba do návrhu zapracovat body, na kterých jste se s klientem domluvili na poslední schůzce. Nejsou to ale žádné významné úpravy, nezaberou vám moc času. Potom si opět podle dokončeného návrhu upravíte dříve připravené vizualizace a máte tak znovu připravené materiály pro klienta. Protože vše potřebné již bylo řečeno, postačí nyní poslat tyto materiály klientovi e-mailem. Celkem máte po zhruba hodině hotovo.

Logo je hotovo

Můžete začít slavit. Klient podle očekávání finální návrh schválil a je velmi spokojený s vaším přístupem a výsledkem vaší práce. Zbývá zaslat klientovi finální data, což vám zabere zanedbatelný čas a na závěr samozřejmě fakturu na smluvených 1500,- Kč.

Ekonomika zakázky

Nyní se podívejme na to, jak se vám celá zakázka, do které jste dali to nejlepší, své nápady, zkušenosti a vysokou kvalitu zpracování, vyplatila.

Musím podotknout, že jste měli obrovské štěstí a vaše cesta k úspěšnému dokončení zakázky neměla žádné větší překážky. Náš modelový případ byl proto do jisté míry zjednodušený a idealizovaný. Klient vám věřil, byl přístupný vašemu řešení a stačilo vám udělat jeden jediný kvalitní návrh loga. Korektury byly nenáročné a ušetřili jste si práci na dalších několika návrzích.

V našem modelovém případě jste se s klientem sešli 2x osobně a zbytek komunikace probíhal e-mailem. Je ale úplně jedno, zda se vaše schůzky konají osobně (i když osobní kontakt je samozřejmě nejlepší), nebo po e-mailu, skypu, zkrátka internetu (váš klient může být klidně z druhého konce republiky). Čas vám zaberou tak jako tak.

Sepišme si zjednodušeně zakázku do přehledné tabulky:

Časová náročnost zakázky (od úvodní schůzky po finální odevzdání)12 hod
Klientovi jste vyfakturovali (nemáte žádné náklady, takže to je váš zisk)1500,-
Musíte zaplatit daň z příjmu ve výši 15%225,-
Musíte zaplatit odvod na sociální pojištění ve výši 29,2%438,-
Musíte zaplatit odvod na zdravotní pojištění ve výši 6,75% (ze zisku)101,-

Z vyfakturovaných 1500,- Kč vám tedy po odečtení daně a odvodů zbyde 736,- Kč. Při časové náročnosti 12 hodin jste veškeré své zkušenosti, nápady a kvalitu prodali za 61,33 Kč/hod. Nutno dodat, že jsme pro jednoduchost do naší modelové situace nezapočítali náklady na energie (provoz počítače), pořízení hardwaru a softwaru, psací potřeby atd. Skutečná čistá hodinová sazba by tedy ve skutečnosti byla ještě o něco nižší. Jak se vám cena vaší práce jeví teď? Vyplatilo se vám pracovat na kvalitním logu pro klienta za 1500,- Kč?

Sdílej na facebooku
Sdílej na twitteru