Wordmark, logo, ochranná známka - kdo se v tom má vyznat?

Wordmark, logo, ochranná známka – kdo se v tom má vyznat?

Podíváme se na jednotlivé termíny, které na nás denně útočí ze všech stran. Bohužel ne každý se v nich úplně přesně orientuje. Nabyl jsem tedy dojmu, že by bylo dobré si jednotlivé výrazy blíže vysvětlit.

Logotyp alias wordmark

Slovo logotyp určitě každý z nás již někdy slyšel. Jedná se o značku složenou z písmen nebo slov, která znázorňuje název společnosti, firmy, nebo třeba výrobku, značky atd. Používá se charakteristický řez písma, graficky upravený tak, aby byl odlišný. Logotypy se graficky upravují proto, aby mohly být předmětem copyrightu. Logotyp se stává součástí firemní identity společnosti, pokud je důsledně používán na propagačních a dalších materiálech.

Výraz wordmark je v naší krajině téměř nepoužívaný, užívá se spíše v zahraničí. Znamená úplně to stejné jako logotyp.

Logo

Všichni známe a používáme výraz logo. Pochází z řeckého slova logos (slovo, řeč, zákon). Logo, jak jsme na něj zvyklí, znamená označení nějaké firmy, instituce, nebo například značky, produktu. Logo přispívá k jednoznačné identifikaci výše uvedeného a je tvořeno grafickým symbolem (samotným), nebo jeho spojením s textem. Logo i logotyp jsou z pohledu designera dvě velmi úzce spojené množiny.

Jak má vypadat kvalitní logo si můžete přečíst zde.

Brand

Brand je anglický termín označující obchodní značku. Patří tedy do oblasti obchodu a marketingu a označuje značky přímo konkrétních výrobků (někdy též služeb, organizací, nebo jednotlivců). Pod pojmem brand není chápáno pouze samotné logo a značka jako taková, ale hlavně její vnímání zákazníky a jejich ztotožnění se se zbožím v rámci dané značky.

Veškeré úkony vedoucí k vybudování úspěšného brandu se souhrnně nazývají branding. Spadá se tvorba logotypu, loga, sloganu, stanovení způsobu komunikace se zákazníky a mnoho dalšího.

Ochranná známka

Ochranná známka je jednoznačně identifikačním prostředkem pro firmy, jejich produkty a služby. Ochranná známka může mít nepředstavitelně vysokou cenu. Může být tvořena například logem, logotypem, nebo jiným slovním označením, frází, nebo jejich kombinací.

Ochranných známek je několik druhů a všichni je vnímáme například u log různých firem. Poznáme je podle značek TM, SM a ®. Značky TM (trademark) a ® (registered trademark) jsou ochranné známky, které se odlišují statutem známky a jejím stupněm ochrany. Zjednodušeně – značku ® může používat pouze její vlastník. Značky TM a SM jsou velmi podobné – TM (trademark) označuje produkty, SM (servicemark) označuje služby.

Všechny ochranné známky podléhají registraci, při které je posuzováno, zda jsou splněna všechna potřebná kritéria a zda není nová známka zaměnitelná s některou již registrovanou.

Sdílej na facebooku
Sdílej na twitteru